Qantas fleet repainting tracking thread

OscarBravo992

Well-known member
Hi All! Inspired by @EQ Planes Air Canada New livery tracking thread, I thought I would do the same, but for my national airline, Qantas. So here we go!

Boeing 737-800Airbus A330-200Airbus A330-300Boeing 787-9Airbus A380-800
VH-VXAVH-EBLVH-QPHVH-ZNAVH-OQA
VH-VXDVH-EBMVH-QPIVH-ZNBVH-OQB
VH-VXEVH-EBNVH-QPJVH-ZNCVH-OQC
VH-VXMVH-EBOVH-ZND (Yam Dreaming Livery)VH-OQD
VH-VXPVH-EBPVH-ZNEVH-OQG
VH-VYDVH-ZNFVH-OQJ
VH-VYEVH-ZNGVH-OQK
VH-VYFVH-ZNHVH-OQL
VH-VYGVH-ZNI
VH-VYHVH-ZNJ (100 Years Livery)
VH-VYIVH-ZNK
VH-VYJVH-ZNL
VH-VYKVH-ZNM
VH-VYLVH-ZNN
VH-VZA
VH-VZB
VH-VZC
VH-VZD
VH-VZE
VH-VZF
VH-VZG
VH-VZH
VH-VZI
VH-VZJ
VH-VZK
VH-VZL
VH-VZM
VH-VZO
VH-VZR
VH-VZW

This makes a total of 60/125 aircraft or 48% of their fleet. :)
 
Top